Параглајдерство

Параглајдерот не е само летало, тоа е временска машина. Со него можеме да ја доживееме, барем делумно, радоста што раните пионери ја почувствувале откривајќи го непознатото. Тие ни го донесоа светот раководен не од човекот туку од природата. Праглајдерството во Македонија е застапено уште од самите почетоци на овој спорт (90-тите). Следејќи ги светските трендови… Continue reading Параглајдерство

Велосипедизам

Велосипедизмот е една од алтернативните форми на туризам. Велосипедистите по природата на нештата се една од целните групи на кои и се обраќаат дел од домаќините кои решиле да се занимаваат со алтернативен туризам. Местата кои се препознаени како пријатели на велосипедистите освен на гостите, им носат придобивки и на луѓето кои живеат во тие… Continue reading Велосипедизам