Параглајдерство

pp2

Параглајдерот не е само летало, тоа е временска машина. Со него можеме да ја доживееме, барем делумно, радоста што раните пионери ја почувствувале откривајќи го непознатото. Тие ни го донесоа светот раководен не од

More

Велосипедизам

velosipedizam-planinski

Велосипедизмот е една од алтернативните форми на туризам. Велосипедистите по природата на нештата се една од целните групи на кои и се обраќаат дел од домаќините кои решиле да се занимаваат со алтернативен туризам.

More